Auteur: Hans vdc
1 maand geleden

Brussel - actie cultuursector ---- Bruxelles - action du secteur culturel


Action du secteur culturel "Still standing" pour dénoncer l'absence de soutien financier et exiger des solutions à la crise que le secteur traverse - Actie van de culturele sector 'Still standing' om het gebrek aan financiële steun aan de kaak te stellen en oplossingen te eisen voor de crisis die de sector doormaakt
Op het einde loopt het wat mis als er een onverwachte spreker het woord neemt.
A la fin, les choses tournent mal lorsqu'un orateur inattendu prend la parole.