Uber taxi of niet

Hof van Beroep te Brussel moet beslissen of Uber nu een taxibedrijf is of niet ? 

Le cour d'appel de Bruxelles devrait décider si Uber est une société de taxi ou pas ?