Wat is POS?

POS is een mediaplatform dat vertrekt vanuit een intrinsiek positieve ingesteldheid: Brussel is – ondanks wat men ervan zegt – een bruisende hoofdstad van Europa waar het goed is om te toeven, te wonen en te werken.

Dat is allerminst een vrijblijvend uitgangspunt. Na de terroristische aanslagen van 2015 en 2016 (in Brussel én Parijs) is de stad internationaal weggezet als “hell hole”. Maar ook in eigen land is het imago van Brussel allesbehalve optimaal. Brussel is voor velen synoniem van armoede, werkloosheid en criminaliteit.

POS is ervan overtuigd dat het tij kan gekeerd worden, maar dat vraagt actie en mobilisatie. Over de klassieke partij- en ideologische grenzen heen, vanuit een realistisch maar voldoende enthousiasmerend voluntarisme. Daarbij is de kracht van media niet te onderschatten.

POS wil het mediaplatform worden dat het beste uit Brussel en zijn multiculturele bevolking haalt, en aan de kijkers en luisteraars toont hoe er dagdagelijks aan een nieuwe topstad gebouwd wordt. “Make Brussels great again”, is het motto, met een duidelijke knipoog naar Donald Trump. Brussel moet een aspirationeel merk worden: open, multicultureel, mercantiel en kosmopolitisch.

Visual Radio

POS wil op termijn uitgroeien tot een breed crossmediaal belevingsplatform, maar in eerste instantie zet het zichzelf op de kaart als Visual Radio-station. Een radiostation dat 24/24 online te beluisteren is, maar waar ook naar te kijken valt. Want de belofte is er dat er regelmatig heel wat te beleven valt in de uitzendstudio, gelegen in het hartje van de Europese wijk.

De studio van POS wordt de plek waar het bruist van de activiteit. De “Bende van POS” zorgt dagelijks van ’s morgens tot ’s avonds voor ambiance: een team van jonge creatieve radiomakers met een uitgesproken missie, namelijk Brussel op de kaart zetten. Ze halen alle mogelijke Brusselaars naar de studio van wie zij vinden dat zij het verschil kunnen maken om Brussel weer top te krijgen. De ene keer gaat het over politiek of economie, de andere keer over shopping, design, urbanisme, cultuur, samenleving, veiligheid of justitie. Elk gesprek ademt positivisme en engagement uit.

De “Bende van POS” is het bindmiddel. De bendeleden vertellen het overkoepelende verhaal over een stad die langzaamaan weer groot wordt, en waarin de kijkers/luisteraars real-time inkijk krijgen.

Tussendoor wordt de muziek gedraaid die de gasten kiezen.

Qu’est-ce que POS ?

POS est une plateforme média fondée sur une attitude positive: Bruxelles est - malgré ce que l’on en dit – une capitale européenne pétillante où il fait bon vivre et travailler.

Après la vague de terrorisme qui a marqué entre 2015 et 2016 Bruxelles et Paris, notre capitale a été nommée au plan international comme “hell hole”. En Belgique aussi, l’image de Bruxelles n’est pas très reluisante. Elle est pour beaucoup synonyme de pauvreté, de criminalité et de chômage.

POS est convaincu qu’on peut inverser le courant mais ceci demande de l’action et de la mobilisation. Au-delà des frontières de partis classiques et d’idéologies, à travers un volontarisme réaliste et enthousiaste, les médias ont un rôle à jouer.

POS veut devenir la plateforme média qui fait ressortir le meilleur de Bruxelles et de sa population multiculturelle. Qui montre tous les jours à ses spectateurs et auditeurs comment construire une ville au top. La devise est “Make Brussels great again”, avec un clin d’oeil à Donald Trump. Bruxelles doit devenir une marque de succès: ouverte, multiculturelle, commerciale et cosmopolite

Radio visuelle 

POS veut se développer à terme et devenir une plateforme d’expériences multimédia, mais sera en première instance une station de radio visuelle, une station de radio active online 24h/24h. Dans le studio, situé au sein du quartier européen, plusieurs animations seront proposées.

Le studio de POS sera un endroit avec de nombreuses activités. La “Bande à POS” mettra quotidiennement de l’ambiance: une équipe de jeunes animateurs radio avec une mission précise, mettre Bruxelles sur la carte. Ils inviteront des bruxellois qui ont des idées aux studios. Les sujets seront variés: politique ou économie, mais également shopping, design, urbanisme, culture, société, sécurité ou justice. Chaque conversation respirera le positivisme et l’engagement.

La “Bande à POS” est un créateur de liens. Les membres de la bande raconteront l’histoire d’une ville qui se relève et qui grandit, dans laquelle les spectateurs/auditeurs pourront avoir un regard direct.

La musique sera diffusée en fonction des choix des invités.